HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Webofisi.Net İnternet Bilişim Hizmetleri tarafından müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Webofisi.Net, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.
 

 TARAFLAR
Firmamızın - Webofisi.Net İnternet Bilişim Hizmetleri
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Webofisi.Net" olarak anılacaktır.
Adres: Savaş mah. Ziya Gökalp cad. 52 sk. Selin apt. No 10/1 İskenderun / HATAY 

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Firmamızın online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.


 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri'nin Webofisi.Net web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.


 BİLDİRİMLER
Webofisi.Net'in, ve yan hizmetleri olan Siberyazılım ve SMSofisi.net'in müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Gerekli görüldüğünde Kayıtlı Cep telefonuna sms yolu ile bildirim ve reklam yapma hakkını gizli tutar

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Webofisi.Net ve yan hizmetlerine bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Firmamızın müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Webofisi.Net'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.


 Webofisi.Net'in  SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Webofisi.Net, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.


 ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Webofisi.Net hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir Webofisi.Net hizmetin başlamasından itibaren 7 gün içinde ödenmeyen ücretlerin hizmetlerini askıya alma hakkını saklı tutar.

Webofisi.Net, ile bayi hesabı (Reseller) olmadan iskontolu veya vadeli olarak çalışmakta olan Müşterilerinin kullanmakta oldukları paket veya hizmetlerin bir yada daha fazlasının ücretlerinin belirlenen süreler içinde ödenmemesi nedeniyle ilgili Müşterinin tüm paket ve hizmetlerini bildirimde bulunmaksızın askıya alma ve durdurma hakkını saklı tutar. 

Webofisi.Net, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Firmamızın her türlü servis ücretlendirilmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Webofisi.Net web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Webofisi.Net servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Webofisi.Net'e yapacağı yazılı başvuru (destek sistemi üzerinden) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Webofisi.Net, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Webofisi.Net'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda,müşteriye ait Webofisi.Net'te bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Webofisi.Net, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

Webofisi.Net SINIRLI SORUMLULUĞU
Webofisi.Net  MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, Webofisi.Net SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Webofisi.Net SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.


 Webofisi.Net  KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Webofisi.Net kayıtları geçerli sayılacaktır.


 MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Webofisi.Net onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Webofisi.Net hiçbir şekilde sorumlu değildir.


 SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Webofisi.Net, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. 
Bu durumda, müşterinin Webofisi.Net ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya Webofisi.Net Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda,Webofisi.Net, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Webofisi.Net'e yapacağı yazılı başvuru (destek sistemi üzerinden) yolu ile sonlandırabilir. Ancak hizmetin başlamasından yedi gün sonrasında yapılan iptallerde Webofisi.Netücret iade zorunluluğu yoktur.


 SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Webofisi.Net Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Webofisi.NetServis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Firmamızın hizmet sözlesmesi web sayfasında yayınlanmaktadır.


 ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Webofisi.Net  -http://www.webofisi.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri,Webofisi.Net servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.


 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Yerel Mahkemeler yetkilidir.

Son güncelleme : 16 Mayıs 2009

.

KAPAT BİZ SİZİ ARAYALIM?